» » » استانداردهای HPL (اچ پی ال)

استانداردهای HPL (اچ پی ال)

استانداردهای HPL (اچ پی ال)
 پانل های HPL (اچ پی ال) دارای نشان CE مجوز فروش محصول در اتحادیه اروپا می باشد .
همچنین پانل های HPL (اچ پی ال) دارای کلیه استانداردهای اروپا شامل رده بندی حریق
 B-S1D0/EGF  و EN 13501-1 و استاندارد EN 438-6/7 می باشد.
که با توجه رده بندی حریق ، پانل های HPL (اچ پی ال) در برابر آتش سوزی مقاوم است، شعله ور نمی شود و ذوب نمی گردد و منفجر نمی شود.

مقالات چوب نما و hpl

دو پروژه در دست انجام از سرامیک و HPL(اچ پی ال):

دو پروژه در دست انجام از سرامیک و HPL(اچ پی ال):

قابل استفاده بودن HPL(اچ پی ال) در قوس

قابل استفاده بودن HPL(اچ پی ال) در قوس

اتمام نمای پروژه بانک کشاورزی کردستان

اتمام نمای پروژه بانک کشاورزی کردستان

نمای پروژه اطلس ایرانیان

نمای پروژه اطلس ایرانیان

اتمام نمای پروژه نیلوفر

اتمام نمای پروژه نیلوفر

استقبال از HPL (اچ پی ال) طرح چوب در کرمان

استقبال از HPL (اچ پی ال) طرح چوب در کرمان

شروع پروژه ایرانیان اطلس

شروع پروژه ایرانیان اطلس

پکیج نمونه کار و محصولات

پکیج نمونه کار و محصولات

HPL(اچ پی ال) با طرح چوب

HPL(اچ پی ال) با طرح چوب

اتمام سه نمای پروژه اداری تجاری رویال سعادت آباد

اتمام سه نمای پروژه اداری تجاری رویال سعادت آباد