» » پروژه مسکونی نیلوفر (HPL، سرامیک خشک)

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما :
  • متراژ : HPL=300/ سرامیک=200
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : تهران

پروژه مسکونی نیلوفر (HPL، سرامیک خشک)

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl