» » پروژه تجاری کرمان

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :تجاری
  • نام کارفرما : مهندس طاهری
  • متراژ : 560
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : کرمان

پروژه تجاری کرمان

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl