» » پروژه مسکونی تهران

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : یزدانپناه
  • متراژ : 80
  • سال اجرا : 1394
  • محل پروژه : تهران

پروژه مسکونی تهران

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl