» » مرکز تجاری و خدماتی دیاموند

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :
  • نام کارفرما :
  • متراژ :
  • سال اجرا :
  • محل پروژه :

مرکز تجاری و خدماتی دیاموند

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl