» » سرپرستی بانک ملت

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :
  • نام کارفرما : بانک ملت-شرکت رکیندژ
  • متراژ : 2400متر
  • سال اجرا : 1393
  • محل پروژه : شیراز

سرپرستی بانک ملت

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl