» » پروژه مسکونی کرمان

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : مهندس زند
  • متراژ : 300
  • سال اجرا : 1394
  • محل پروژه : کرمان

پروژه مسکونی کرمان

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl