» » ساختمان اداری اطلس ایرانیان (HPL، سرامیک خشک)

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :اداری
  • نام کارفرما :
  • متراژ : سرامیک= 289 HPL=139
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : تهران

ساختمان اداری اطلس ایرانیان (HPL، سرامیک خشک)

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl