» » پروژه فرودگاه قشم

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :
  • نام کارفرما : گوپله
  • متراژ : 1200
  • سال اجرا : 1396
  • محل پروژه : قشم

پروژه فرودگاه قشم

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl