» » ژیوار

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :اداری
  • نام کارفرما : ژیوار
  • متراژ : 30
  • سال اجرا : 93
  • محل پروژه : تهران(خیابان دماوند)

ژیوار