» » هتل آپارتمان کلبادی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :هتل آپارتمان
  • نام کارفرما : کلبادی
  • متراژ : 400
  • سال اجرا : 91
  • محل پروژه : گرگان

هتل آپارتمان کلبادی