» » ساختمان مسکونی کمالی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : کمالی
  • متراژ : 360
  • سال اجرا : 92
  • محل پروژه : تهران(سعادت آباد)

ساختمان مسکونی کمالی