» » ساختمان مسکونی میر غفوری

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : میرغفوری
  • متراژ : 120
  • سال اجرا : 92
  • محل پروژه : تهران(درکه)

ساختمان مسکونی میر غفوری

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl