» » ساختمان مسکونی دکتر شادمان HPL

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : شادمان
  • متراژ : 200
  • سال اجرا : 94
  • محل پروژه : تهران(گیشا)

ساختمان مسکونی دکتر شادمان HPL

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl