» » ساخمان مسکونی فروتن HPL

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : فروتن
  • متراژ : 180
  • سال اجرا : 94
  • محل پروژه : تهران(شهرک غرب)

ساخمان مسکونی فروتن HPL

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl