» » ساختمان مسکونی مهرگان

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : مهرعلی
  • متراژ : 160
  • سال اجرا : 94
  • محل پروژه : تهران

ساختمان مسکونی مهرگان

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl