» » ساختمان مسکونی مهندس زند HPL

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : زند
  • متراژ : 450
  • سال اجرا : 1394
  • محل پروژه : کرمان

ساختمان مسکونی مهندس زند HPL

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl