» » مجتمع تجاری میلاد قائم شهر

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :تجاری
  • نام کارفرما : پازوکی
  • متراژ : 2500
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : قائم شهر

مجتمع تجاری میلاد قائم شهر

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl