» » پروژه تجاری اندرزگو

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :تجاری
  • نام کارفرما : حاجی میرزا
  • متراژ : 700
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : تهران(اندرزگو)

پروژه تجاری اندرزگو

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl