» » آمفی تئاتر Black box

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :خدماتی
  • نام کارفرما : شهرداری شیراز
  • متراژ : 900
  • سال اجرا : 95
  • محل پروژه : شیراز

آمفی تئاتر Black box

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl