» » ساختمان مسکونی مهرنژاد

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : مهر نژاد
  • متراژ : 90
  • سال اجرا : 94
  • محل پروژه :

ساختمان مسکونی مهرنژاد

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl