» » ساختمان سرپرستی بانک ملت منطقه 5 تهران

پروژه های در دست انجام

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :
  • نام کارفرما : بانک ملت
  • متراژ : 4000
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : تهران

ساختمان سرپرستی بانک ملت منطقه 5 تهران

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl