» » ساختمان سرپرستی بانک تجارت اهواز

پروژه های در دست انجام

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :بانک
  • نام کارفرما : بانک تجارت
  • متراژ : 4000
  • سال اجرا : 1396
  • محل پروژه : اهواز

ساختمان سرپرستی بانک تجارت اهواز

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl