» » پروژه عدالت 68

پروژه های در دست انجام

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :
  • نام کارفرما : مهندس جرجانی
  • متراژ : 200
  • سال اجرا : 1396
  • محل پروژه : گرگان

پروژه عدالت 68

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl